Oferta

 

Oferta BeCorp to połączenie najwyższej jakości usług z nowoczesnym podejściem do naszego klienta. Łączymy obsługę prawną, finansową, analityczną oraz operacyjną, dostosowując konkretne działania do potrzeb partnerów oraz specyfiki danych projektów, zawsze biorąc pod uwagę rozwój klienta na pierwszym miejscu. Nie mamy gotowych rozwiązań dla naszych klientów – do każdego projektu pochodzimy indywidualnie, a wykorzystując nasze doświadczenie wskazujemy najbardziej optymalne rozwiązania.

Białe certyfikaty

Białe Certyfikaty – Co to jest?

 

 • Białe certyfikaty to świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.
 • Białe certyfikaty są prawami majątkowymi, będącymi przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii
 • Istnieje szeroki wykaz przedsięwzięć, który umożliwia złożenie wniosku do URE o przyznanie Białych Certyfikatów

 

Korzyści z pozyskania Białych Certyfikatów

 

 • Możliwość zwrotu znaczącej części nakładów inwestycyjnych w formie praw majątkowych, ostatecznie zaś w formie pieniężnej.
 • Możliwość pozyskania od kilkunastu tysięcy złotych do kilku milionów złotych w zależności od skali i rodzaju przedsięwzięcia
 • Kompleksowe doradztwo biznesowe przy obsłudze całego procesu wykonywane w oparciu o formułę wynagrodzenia success fee– brak ryzyka po stronie Klienta

 

Współpraca

 

 • Kompleksowa analiza i ocena zrealizowanych i planowanych przedsięwzięć pod kątem złożenia wniosków o przyznanie Białych Certyfikatów
 • Przygotowanie raportów zawierających Audyt Efektywności Energetycznej wraz z kompletną dokumentacją do złożenia w Urzędzie Regulacji Energetyki
 • Doradztwo przy procesie sprzedaży Białych Certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii

Ulga B+R

Ulga B+R – co to jest?

 

 • Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) pozwala na dokonanie odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową
 • Od 1 stycznia 2017 r. weszła w życie zmiana regulacji związanych z ulgą B+R, która znacząco zwiększyła kwoty podlegające odliczeniu, oraz poszerzyła katalog kosztów

 

Korzyści z zastosowania Ulgi B+R

 

 • Ulga B+R dotyczy wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od wielkości i branży
 • Ulga umożliwia odliczenie kosztów projektów będących w toku
 • Ulga nie wymaga zastosowania ewidencji w podziale na dane projekty, a jedynie na rodzaje kosztów
 • Możliwość odliczenia ulgi w przeciągu 6 lat od poniesionych kosztów

 

Współpraca

 

 • Identyfikacja i analiza podejmowanych prac B+R pod kątem możliwości zastosowania ulgi B+R
 • Kompleksowe doradztwo przy wdrożeniu zmian organizacyjnych, księgowych w strukturach spółki
 • Wsparcie przy przygotowaniu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej potwierdzającej prawo do skorzystania z ulgi B+R

– Doradztwo finansowe –

 • Tworzenie modeli finansowych wraz z wycenami spółek
 • Pozyskiwanie finansowania obcego (dłużnego, equity)
 • Kompleksowe doradztwo przy transakcjach M&A, MBO, IPO
 • Opracowanie analiz ekonomicznych wraz z raportami
 • Opracowanie dokumentów transakcyjnych (prezentacji, memorandum informacyjnych, raportów biznesowych
 • Opracowanie biznesplanów na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych i pozyskania finansowania

– Doradztwo prawne –

Spółki prawa handlowego

 • Pełna obsługa przy zakładaniu spółek handlowych oraz innych podmiotów, oddziałów, przedstawicielstw – przygotowywanie umów i statutów, proces zgłoszenia spółek we właściwych urzędach i rejestrach,
 • Przygotowywanie optymalnej prawnie struktury grupy kapitałowej,
 • Obsługa przekształceń, podziałów, łączenia oraz likwidacji spółek,
 • Transakcje nabycia, przejęcia spółek lub innych podmiotów gospodarczych,
 • Doradztwo z kontrahentami i przygotowywanie umów inwestycyjnych,
 • Analiza stanu prawnego spółek,
 • Bieżąca obsługa spółek.

Obsługa prawna przedsiębiorstw

 • Doradztwo w  kwestiach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów cywilnoprawnych, zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym, w tym w szczególności:
 • Przygotowanie, analiza,  negocjacje i opiniowanie umów,
 • Wdrażanie oraz wykonywanie ww. umów,
 • Dochodzenie roszczeń powstałych na gruncie działalności przedsiębiorstw,
 • Przygotowywanie i wprowadzanie do obrotu ogólnych warunków sprzedaży lub świadczenia usług.
 • Obsługa w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych zabezpieczających interesy przedsiębiorstw
 • Analiza i zabezpieczenie wszystkich rodzajów ryzyk, związanych z przygotowywanymi i negocjowanymi umowami.