Patronat Agencji Projektów Biznesowych

Kto nas wspiera?

 

Patronat merytoryczny nad Agencją Projektów Biznesowych BeCorp sprawują osoby będące największymi autorytetami w kręgach biznesowych oraz naukowych, które piastują lub piastowały najważniejsze stanowiska w strukturach państwowych i w spółkach o strategicznym znaczeniu dla gospodarki krajowej oraz międzynarodowej. Nasi Patroni to zarazem nieprzeciętna wiedza i doświadczenie oraz gwarancja profesjonalizmu i rzetelności w podejmowanych przez Nas działaniach.
Prof Dr hab. Jerzy Witold Pietrewicz

 

 • Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki,
 • Prezes i dwukrotnie Wiceprezes Zarządu BOŚ Bank S.A.
 • Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Członek Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • Członek Rad Nadzorczych BOŚ Bank S.A. i NFOŚiGW
 • Nauczyciel akademicki w Szkole Głównej Handlowej – Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Prof. Dr hab. Mirosław Pietrewicz

 

 • Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Skarbu Państwa,
 • Minister – kierownik Centralnego Urzędu Planowania,
 • Członek Rady Polityki Pieniężnej II kadencji,
 • Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych,
 • Profesor zwyczajny Szkoły Głównej Handlowej,
 • Członek Rady Naukowej przy Prezesie Narodowego Banku Polskiego,
 • Poseł na Sejm III kadencji,
 • Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.Dr Józef Kozioł

 

 • Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych,
 • Minister Stanu w Kancelarii Prezydenta RP,
 • Wiceminister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
 • Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Wiceprezes Banku Gospodarki Żywnościowej,
 • Wiceprezes Spółdzielczego Banku Rozwoju,
 • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,
 • Członek Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A,
 • Członek Rady Głównej Business Center Club,
 • Odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.


Prof. Dr hab. Roman Sobiecki

 

 • Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej,
 • Przewodniczący Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Ministrze Gospodarki
 • Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej,
 • Członek Rady Nadzorczej Banku PKO BP S.A.,
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej „Makaronów Polskich SA”,
 • Członek Zespołu Konsultantów Prezydenta RP d/s Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.Dr Władysław Kulczycki

 

 • Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Kompanii Węglowej S.A.,
 • Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.,
 • Wiceprezes Zarządu Invest Banku S.A.,
 • Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego kierujący Zespołem Polityki Nadzorczej,
 • Dyrektor Zarządzający Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • Dyrektor Generalny i Doradca Prezesa  w Banku Ochrony Środowiska S.A.,
 • Doradca Prezydenta m. st. Warszawy, Pełnomocnik Prezydenta ds. Ryzyka.